Върни се горе

                 До края на месец септември в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза ще се проведе Седмица на «Отворените врати». През този период ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи, в т.ч. оценка на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. Инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се организира от Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.   
                 През първото шестмесечие на 2014 г. по време на кампаниите за безплатни прегледи общо 5 324 лица са скринирани за туберкулоза, от които 61 са с туберкулоза и са започнали лечение, а 279 са с латентна туберкулозна инфекция и са обхванати с химиопрофилактика.   
                У нас за пета поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 40 на 100 000 население през 2005 г. до 23,6 на 100 000 души през 2013 г. по данни на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”.  
               Регулярното провеждане на „Седмиците на Отворени врати” съдейства за повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата, за навременната диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата. По време на кампаниите се предлагат услугите скрининг на риска за туберкулоза чрез анкетна карта, преглед и изследване на лицата, които са в риск да развият заболяването, както и насочване за лечение на лица с туберкулоза или с латентна туберкулозна инфекция. Тези услуги са безплатни за всички пациенти, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Сподели в: