Върни се горе

Министерството на здравеопазването обмисля разработването на мобилно приложение на Справочник за диагностика и лечение на COVID-19. След повече от една година от обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирус SARS-Co-V-2 се натрупа мащабен опит най-вече в страните с развито здравеопазване, като за този период се разработиха систематизирани терапевтични подходи. Те са базирани на рецензирани доказателства от клинични проучвания и мета-анализи, включващи стотици хиляди участници. Положителните практики и доказани научни факти се събират  и обобщават непрекъснато. Към настоящия момент, въпреки че липсва все още ефективно противовирусно лечение, придържането към строго прилагане на тези протоколи и препоръки  позволи значително намаляване на смъртността от COVID-19, съкрати продължителността на болничното лечение  и намали значително процента на тежки последици от болестта, а също така оптимизира и финансовото изражение на лечението.

С оглед на всичко това в началото на месец юни тази година в Министерството на здравеопазването беше създадена работна група, която да изготви систематизиран терапевтичен справочник за лечение на инфекцията, който да е с препоръчителен характер. Работната група се обедини в посока изготвяне документ съдържащ две части - „ядро“ - основен документ, който да обединява и представи на българските лекари в обобщен вид водещия международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, на базата на създадените и приложени към момента протоколи, които са проверени и изпитани и доказали се като надеждни. Втората част представлява „експертна основа“, включваща препоръки на уважавани български експерти в отделните направления на медицинската наука и практика, експертни становища  за диагностика, терапия, наблюдение, профилактика, поведение при пациенти с коранавирус, съобразени с регионалните особености и медицински стандарти. Основният съществуващ интерактивен справочник за лечение на COVID-19, служещ за „ядро“, познат и одобрен преди около два месеца от Българския лекарски съюз и всички регионални колегии, се допълни и частично преработи.  Бяха добавени нова информация и интерактивни фигури, както и хиперлинкове, а документът, изработен от кооридинаторите на работната група д-р Трифон Вълков, д-р Георги Димитров и д-р Димитър Димитров е достъпен на интернет платформите на МЗ и БЛС.

Поради стремежа на експертите от работната група за изчерпателност към предоставения материал, динамичните промени по отношение на диагностиката и терапията, възможността да се адаптират експертните становищата по интерактивен начин и поради краткия период за реакция, втората основна част или така наречената „експертната основа“, ще бъде интегрирана към ядрото във възможно най-кратък период от време.  Като цяло стремежът на работната група е този проект да се менажира динамично, своевременно, устойчиво във времето и той да бъде съобразен с последните научни доказателства в медицинската наука и в частност с проблемите на COVID-19.

Обсъжда се възможността за създаване в бъдеще на мобилно приложение /апликация/ на документа.

Като цяло работната група не претендира за изчерпателност и актуалност на предоставената информация и си запазва правото, при поява на нови рецензирани данни и становища от експертните съвети, да променя съдържанието на документа.

Сподели в: