Върни се горе

Министерството на здравеопазването винаги е поставяло като приоритетна задача оказването на ефективна специализирана медицинска помощ на хората при спешни състояния. Както и досега, на телефон 150 българските граждани могат да разчитат на безотказен спешен екип за помощ по всяко време на денонощието. В някои региони на страната гражданите могат допълнително да разчитат и на телефон 112, във връзка с изграждащата се в момента национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

В отговор на изнесената от в. „Стандарт” информация на 9 май 2008 г. – „Закриват Бърза помощ”, Министерството на здравеопазването заявява, че не само няма намерение да закрива системата на спешна медицинска помощ в страната, но ще продължи да действа и да осигурява необходимата медицинска помощ на гражданите в Република България. Телефон 150 е на разположение на всички хора, които имат нужда от спешна лекарска помощ.

Основен приоритет в дейността на МЗ през 2008 г. е предоставяне на качествена медицинска помощ и улесняване на достъпа на нуждаещите се до нея. За тази цел от 1 февруари 2007 г. започна и преструктурирането в този сектор, като първа крачка бе направена с преминаването на 27 спешни отделения от структурата на центровете за спешна медицинска помощ в структурите на областните болници. Промяната е насочена към подобряване връзката между различните звена на здравната система, най-вече между спешната и болничната помощ, по-ефективно използване на висококвалифицирания персонал и материално-техническата база на болниците и гарантиране целостта на протичане на медицинския процес.

За обновяване и модернизиране на базата на спешната помощ през 2007 г. МЗ закупи 155 реанимобила, а през 2008 г. предстои да закупи още 100 нови линейки.

Министърът на здравеопазването д-р Евгени Желев поставя за акцент в работата си до края на мандата оптимизиране и подобряване ефективността на системата за спешна медицинска помощ у нас. Като първа стъпка в това отношение той обяви намерението си да повиши с 15 % средната месечна брутна работна заплата на работещите в центровете за спешна медицинска помощ.

Сподели в: