Върни се горе

Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Европейската комисия, в което информира за желанието си да получава количества ваксини срещу COVID-19, съобразени с нуждите на населението. МЗ счита, че държавите следва да имат възможността да закупуват количества, които реално са им необходими.

Практиката до момента доказа, че не е работещо залагането на количества ваксини, които в пъти надвишават потребностите на страната. Такъв е случаят със сключения между Европейската комисия и Pfizer/BioNTech договор за закупуване на пандемични ваксини за периода 2022-2023 г. Съгласно договора до края на 2022 г. у нас трябва да бъдат доставени още 2 710 904 дози, а през 2023 г. – над 7 млн. дози. Ето защо България разчита на открит диалог с ЕК и производителите на пандемични ваксини за договаряне на количества, съобразени с потребностите на държавите членки на ЕС и на страната ни в частност. Необходимо е разбиране както от страна на компанията, така и от страна на ЕК по отношение гъвкавостта, която следва да имат договорите за ваксини.

Желанието на Министерството на здравеопазването е страната ни да продължи да осигурява широко портфолио от ваксини срещу COVID-19, но в разумни количества, с което да гарантира достъпа на българските граждани до различни по вид ваксинални продукти.

Припомняме, че в опит за справяне с пандемията от COVID-19, в условията на недостиг на ваксини срещу новия коронавирус, Европейската комисия сключи договор с Pfizer/BioNTech за закупуване на пандемични ваксини за периода 2022-2023 г., с цел да осигури на държавите членки ефективна ваксинална защита. Впоследствие договорените за България и за други държави членки количества се оказаха в излишък, поради което от средата на 2021 г. страната активно и последователно, в диалог с Европейската комисия и останалите държави, търси решения за намаляване на заложените в договорите ваксини.

С писмото си до ЕК Министерството на здравеопазването на България представя и своите предложения за промяна на сключения от ЕК с производителя Pfizer/BioNTech договор.

Писмото беше изпратено в момент, когато няколко други държави членки, включително Полша, поставиха пред Европейската комисия въпроса относно възможността за промяна в посочения договор. Основната причина е, че държавите членки се задължават да закупят количества ваксини, които не са им необходими. Същевременно, осигуряването на здравни услуги за гражданите, пристигащи от Украйна, изисква допълнителен финансов ресурс, какъвто би могло да бъде освободен чрез намаляване на количествата ваксини, заложени в договора на ЕК с Pfizer/BioNTech, съобразено с реалните потребности на държавите членки.

Сподели в: