Върни се горе

Във връзка с повдигнати въпроси в рамките на публични прояви, на които организаторите не поканиха представители на МЗ, относно дейността на мобилните лаборатории в изпълнение на проект по програма ФАР - BG 2005/017-353.01.03 “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите”, Министерството на здравеопазването информира за следното :

По проекта с безвъзмездно финансиране по Програма ФАР в размер на 1 900 000 евро са доставени 6 бр. мобилни единици -  3 подвижни клинични лаборатории, 3 подвижни ехографа.  3 бр. мобилни АГ единици са доставени по предходната фаза на същия проект.

Към 16.06.2009 г. 9-те мобилни единици са извършили 4 196 прегледа и изследвания в целевите области по проекта -  Ямбол, Монтана и Добрич.

В област Ямбол са извършени 933 бр. прегледи и изследвания, от които АГ прегледите са 246, 206 са лабораторните изследвания, 231 ехографии и 250 други прегледи.

В област Монтана са извършени общо 1 652 прегледи и изследвания, от които АГ-прегледите са 849, 268 са лабораторните изследвания, 265 ехографии и 270 общи прегледи. 

В област Добрич  са извършени общо 1611 преглед и изследвания, от които АГ-прегледите са 911, 200 са лабораторните изследвания, 250 ехографии и 250 други прегледи  

По този проект не се предвижда съфинансиране от страната на МЗ. Ангажиментът на министерството е финансирането на профилактични прегледи със средства от собствения си бюджет.  

През 2008 г. са извършени над 30 000 профилактични прегледа и всички  те са заплатени на изпълнителите на 100 %.  

До средата на 2009 г. с бюджетни средства на МЗ са осигурени над 71 000 лв. за извършване на прегледите, което е финансовия ангажимент на министерството съгласно проекта. Необходимо е да се отчете обстоятелството, че размерът на средствата е съобразен с наложилите се рестрикции в бюджета в условията на финансова криза.

От средата до края на м. юни 2009 г.  предстои да се реализират приблизително още 1 200 профилактични прегледи на целевите групи в областите Сливен, Разград и Видин.  

По отношение на стартирането на дейността на мобилните лаборатории и кабинети, става въпрос за тирове, чието прехвърляне за управление и стопанисване на МЗ, както и регистрацията им отне няколко месеца. Това не е било отчетено при плана за реализацията на проекта не по вина на МЗ. В момента на прехвърлянето и регистрацията им, същите своевременно бяха предадени на целевите области за извършване на прегледите.

Сподели в: