Върни се горе

Дирекцията за защита правата на пациентите и пациентски организации набелязаха конкретни стъпки за подпомагане на донорството у нас. По време на работна среща с представители на неправителствени организации на трансплантирани пациенти те поставиха като основна дългосрочна цел членството на България в Евротрансплант. Поводът за срещата е отбелязването на Европейския ден на органното донорство и трансплантацията.

Експертите от министерството запознаха представителите на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония, Децата с онкохематологични заболявания, Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания с приоритетите на настоящото ръководство на здравното министерство за увеличаване на трансплантациите на органи и тъкани у нас. Съветникът на министър Кацаров Елена Болтаджиева посочи, че през изминалата година има само 4 донорски ситуации, а от началото на 2021 г. досега, те вече са 11. Продължава работата по промяна на редица нормативни документи, медицински стандарти, както и разяснителна кампания за донорството, които да оптимизират процесите и да повишат информираността на хората по темата.

Пациентските организации на регионално ниво да разясняват проблемите с трансплантациите, а съвместно с научните дружества да обучават чакащите органи и техните близки. Това предложение направи Наталия Маева от Българското дружество на пациентите с пулмонална хипертония. Инфекциите преди и след трансплантирането на органи и тъкани, както и поддържащата терапия бяха посочени като основен проблем от Теодора Арменкова от сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. „Решенията на тези въпроси ще се намерят в оперативен порядък“, увери д-р Цветолюба Генкова, директор на Дирекция „Защита правата на пациентите“.

Поставен бе въпросът за възможността всеки пациент да получава информация в реално време, че в неговото досие са отразени направени манипулации, прегледи, операции и др. Това би допринесло за повишаване на контрола при разходване на публични средства, предоставяни чрез НЗОК.

Съветникът на министъра на здравеопазването Елена Болтаджиева посочи още, че приоритет в работата на Министерството на здравеопазването е близкото партньорството с пациентските организации. Именно затова беше създадена и дирекцията за защита правата на пациентите.

Сподели в: