Върни се горе

    Министерството на здравеопазването и Българския хелзинкски комитет подписаха Споразумение за разбирателство. С този акт двете страни ще си сътрудничат в защитата правата на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и за осигуряване на тяхното благополучие и социална интеграция в хода на процеса по деинституционализацията. Споразумението има за цел и да подпомогне изследователската и правозащитната дейност на БХК по проблемите на децата, настанени в ДМСГД. 
   На базата на подписания документ изследователите на БХК и поканените от тях местни и международни експерти, получават достъп до домовете при спазване изискванията на Закона за закрила на детето. При откриване на нередности в тях, Министерството на здравеопазването ще извършва проверки и ще предприема мерки за отстраняването на нарушенията.

Сподели в: