Върни се горе

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и за насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

Световната здравна организация (СЗО) обявява Световния ден без тютюн от 1988г., като освен всички политики и теми свързани с ограничаване на тютюнопушенето тази година мотото е „Стандартизираните опаковки нека бъдем готнови за тях“.

За Световния ден без тютюн 31 май, 2016г. СЗО призова страните да се подготвят за  стандартизирана опаковка (plain packaging) на тютюневите изделия, като се поставят следните цели:

Да се подчертае ролята на стандартизираната (опростена, обиктовена) опаковка на тютюневите изделия, като един подход за контрол на тютюна; насърчаване на развитието на политиките на държавите-членки за опаковането (стандартизирана опаковка), етикетирането, рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, като ефективни начини за намаляване на търсенето на тютюн като един от най-сигурните начини за контрол на тютюна.

            Повече инфорамация Световния ден без тютюнопушене може е публикувана на интернет страницата на СЗО http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/en/

Световната здравна организация и Европейската комисия продължават да следват всеобхватна политика за контрол на тютюнопушенето, от 1 юни 2012 г. в България е забранено тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и в закрити работни помещения. Информация за извършената дейност от РЗИ в страната по прилагане на чл. 56 и 56а от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето може да намерите тук.

В цялата страната, през целия месец май, Министерството на здравеопазването и 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) отбелязват с различни инициативи Световния ден без тютюн. Организират се кампании, дискусии, дебати, викторини, безплатни измервания на нивото на въглероден оксид в издишан въздух, интернет послания на принципа „Предай нататък!”, свързани с употребата на тютюневи изделия, гражданите се включват в разнообразни дейности и др.

Подробна информация за организираните събития в цялата страна е публикувана на интернет страницата на всяка РЗИ. Връзка към интернет страниците на инспекциите, може да намерите на приложения линк:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=516&categoryid=836

МЗ припомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това може да стане в някой от 28-те кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето (ККОТ), които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Сподели в: