Върни се горе

            Повод за проверката на Инспектората  е сигнал за нарушения в дома, посочени в  писмо до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, до председателя на  Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Националния омбудсман Константин Пенчев. В писмото се съобщава за драстични пропуски в качеството на медицинската дейност и при водене на медицинската документация. Посочват се неспазени законови изисквания, свързани с изписване на лекарства и ползване на ваучери, закупуване на работно облекло и доставка на хранителни продукти. Сигналът е и за финансови нарушения при извършване на ремонтни дейности.

Сподели в: