Върни се горе

       На днешното си заседание Ведомственият щаб за координация и контрол към Министерство на здравеопазването по отношение на организацията, осигуряването, управлението и координацията на дейностите при възникване на критична ситуация в резултат на масово навлизане в страната на чужденци, търсещи временна закрила, взе следните решения: 

      Всички деца бежанци от 13-месечна до 15-годишна възраст да бъдат имунизирани с петвалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенца, полиумиелит. Месец по-късно ще бъдат имунизирани с тривалентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола. По този начин на лицата ще бъде осигурена защита срещу осем основни заразни болести. 

       До края на седмицата чрез структурите на РЗИ на всички бежански центрове ще бъдат доставени дезинфектанти. Министерство на здравеопазването предвижда допълнителни средства за РЗИ-та, в районите, на които има разкрити бежански центрове – Хасково, Ямбол, Сливен и София. 

       С цел повишаване информираността експерти на министерство на здравеопазването ще се срещат с местното население в близост до центровете.

Сподели в: