Върни се горе

От Центровете за спешна медицинска помощ в засегнатите области към Министерство на здравеопазването не е подадена информация за необслужени адреси и непроходими за екипите пътища.

РЗИ Бургас и РЗИ Шумен не съобщава за затруднения, свързани сорганизацията на структурите си и с контрола на общественото здраве.

От РЗИ Варна е получен сигнал за залети помпени станции в района на Община Аксаково.

РЗИ Добрич съобщава, че днес, 3 февруари, започва евакуация на жителите на село Одринци, тъй като има риск от преливане на язовир Одринци. Населението ще бъде изведено в специализирани места за настаняване при бедствени ситуации. Двама инвалидизирани възрастни ще бъдат настанени в МБАЛ Добрич.

От РЗИ Кърджали информират за наводнени помпени станции в районите на Момчилград и Свиленград, както и за залято складово помещение за храни в Психиатричната болница. Предвидена е среща на д-р Николова, директора на РЗИ Кърджали, с директора на ВИК в региона.

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в Р България, с цел ограничаване възникването и разпространението на епидемии, Министерство на здравеопазването е разпоредило на РЗИ в засегнатите райони мерки за: засилен контрол на водоизточниците, водоснабдителните обекти и съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, учестен контрол на качеството на питейната вода в населените места и т.н.

Министерство на здравеопазването получава актуална информация от засегнатите райони и има готовност за реакция при възникване на усложнения.

Сподели в: