Върни се горе

 

Утре, 29 юни, от 11:00 часа, в хотел „Суит Хотел София“ (ул. „Йордан Йосифов“ 1А, Студентски град) Министерство на здравеопазването в качеството си на програмен оператор ще проведе заключителна пресконференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

В рамките на събитието присъстващите ще бъдат запознати с резултатите от изпълнението на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.

Общата цел на Програмата е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“, „психично здраве” и др.

Основните целеви групи са лечебните заведения и институциите, компетентни по определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Като допълнителни целеви групи са дефинирани всички заинтересовани от дейностите по Програмата субекти, в това число – неправителствените организации и широката общественост.

Сподели в: