Върни се горе

През тази година Министерство на здравеопазването ще покрива повече дейности за диагностика и лечение на пациентите. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов при посещение на МБАЛ "Георги Странски" в Плевен днес. Финансирането ще става чрез Методиката на здравно министерство за 2011 г. За първи път ще се отделят средства за операциите, които се извършват с робот „Да Винчи”. За всяка интервенция МЗ ще дава по 8000 лв. на МБАЛ „Г. Странски” в Плевен, където се намира единственият за страната апарат. За първи път министерството ще дава и по 900 лв. на година за извършването на изследвания при пациентите с онкологични заболявания, които са с прицелни терапии на лечение. Всички лечебни заведения, които извършват диспансерно наблюдение на пациентите с туморни образувания ще получават за тази дейност по 80 лв. на пациент. През тази година са предвидени достатъчно средства и за финансиране на двата петскена (PET/CT) - в МБАЛ „Св. Марина” във Варна и „Александровска болница” в София. За всяко изследване тези болници ще получават по 3000 лв.

Увеличават се средствата, които МЗ ще дава за интензивни грижи. По 350 лв. вместо по 300 ще получават болниците от второ ниво на преминал пациент. За клиниките от трето ниво са предвидени по 500 лв. Увеличава се и броят на леглата за интензивни грижи, които ще се финансират от 453 на 469. През тази година предстоят и промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от МЗ.

За спешна помощ лечебните заведения ще получат глобални годишни бюджети, които не могат да бъдат по-ниски от 70% от средствата за миналата година за тази дейност. Те са определени на базата на броя обслужвано население в областта и нивото на компетентност на болницата. Досега болниците се финансираха на преминал случай, за което МЗ заплаща по 20 лв. По този начин обаче много неосигурени хора се възползваха, за да получат безплатна помощ. През тази година през тях са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%. Тази практика ощетява хората, които си плащат редовно здравните осигуровки. Затова МЗ предприе промяна във финансирането. Тя има за цел да оптимизира ефективността на работа на спешните портали в болниците и да въведе справедливо разпределение на средствата. За въвеждането на ясни правила за финансиране на спешната помощ в болниците и промяна на досегашния модел настояваше и Сметната палата след извършен одит през 2010 г.

Промени има и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Болниците ще трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора. За тази цел болниците ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай, която ще дава МЗ ще се повиши. Общо заделените средства се увеличават от 56 млн. лв. на 62 млн. лв.

През 2011 г. МЗ ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от НЗОК и общините, занапред финансиарнето ще се осигурява от НЗОК и МЗ. Така всички психиатрични центрове ще получават по 600 лв. за случай. При белодробните центрове тази сума е 700 лв. за преминал болен с активна туберкулоза на месец.

Сподели в: