Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев призна Конфедерация „Защита на здравето” за национално представителна организация. По този начин за първи път у нас пациентите могат да заемат полагащото им се място в органите на управление на здравната каса. Надявам се, че в лицето на КЗЗ ще намерим достоен партньор, с когото заедно да направим трудните реформи, които ни предстоят, каза д-р Божидар Нанев.

КЗЗ обединява 24 пациентски организации у нас и отговаря на всички законови изисквания за национална представителност. Те са заложени в ЗЗО и Наредба 27 от 28 ноември 2008 г:

 

Извадка от ЗЗО

 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) (1) Представителни организации за защита правата на пациентите са организации, които отговарят на следните условия:

1. да имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания;

2. да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. да са национално представени, като имат създадени областни структури на територията на цялата страна.

Сподели в: