Върни се горе

На специална презентация в сградата на Националния медицински координационен център официално беше представен приключилият първи етап от проекта «Изграждане на комуникационна структура за спешен номер 112» на  Министерството на здравеопазването.

Внедряването на системата дава възможност комуникационната структура на спешен номер 112 да се използва за нуждите на спешната медицинска помощ, заяви  заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков.  Целта на проекта е да се осигури свързаност между всички спешни медицински структури в страната и техните филиали. Комуникационната структура включва пренос на глас и данни в 200 точки на територията на цялата страна, осигуряване на резервираност и максимална сигурност, централно наблюдение и управление на услугите. При подаването на обажданията сигналът се прехвърля до най-близката структура за спешна помощ, която да реагира в случая. С пускането на системата се постига изключително висока степен на сигурност и се намаляват разходите за поддържането на цялата система на територията на страната. За Министерството на здравеопазването този проект представлява крачка напред в стремежа да задоволява все по-пълно изискванията на гражданите за своевременно и висококачествено медицинско обслужване, подчерта д-р Цеков.

Центърът за управление на обажданията (ЦУО) осигурява качествена и високо надеждна връзка между операторите/ диспечерите на „Спешна помощ” и гражданите. С успешното приключване на първия етап Министерството на здравеопазването получава едно от най-съвременните и най-функционални решения за обслужване нуждите на единния номер за спешни повиквания 112. Системата предоставя възможност да се свържат всички Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и техните филиали с Националния медицински координационен център (НМКЦ). Чрез нея се подсигурява 100-процентов запис на всички разговори между пациентите, диспечерите и спешните центрове. Ще се съхраняват, както записите за минимален период от 3 години, така и датата и часа на проведения разговор.      Информационната система ще има един централен и 28 локални сървъра в ЦСМП. Тази система позволява възможно най-бързо регистриране, записване и обработване на информация. С вграждането на системата стремежът е времето за достигане до инцидента ще се намали до 8 - 10 минути. Предстои вграждане на GPS-и във всички линейки, с което ще се регистрира и времето на пристигането до мястото на понква.  При изпълнението на проекта са приложени доказани световни стандарти за интегриране на IP базирана комуникация - контакт център (управление и приемане на самото обаждане от оператор), IP базирана телефонна свързаност между всички регионални поделения и централни звена на Министерство на здравеопазването, както и абсолютно гарантирана аудио-записваща система на всички входящи и изходящи обаждания.

Системата взаимодейства на информационно ниво с Националната система за спешни повиквания „112”, осигурявайки приемането на повиквания от номер 112, предаването на оперативна информация за наличните ресурси и реагирането на получено повикване. Обажданията  от телефон 150 и информацията от Националната система 112 ще бъдат обработвани от системата.     

 

Сподели в: