Върни се горе

Стандартът е разработен от Националната референтна лаборатория по тъканно типизиране и имунологичен мониторинг и е одобрен от Консултативния съвет при Националния център за управление на трансплантацията “Бултрансплант” и Съвета по “Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност” към министерството .

Той е насочен към постигане на високо качество на имунологичната диагностика при трансплантация на органи, тъкани и клетки и е създаден в рамките на Националната програма “Медицински стандарти в Република България /2001-2007 г./. Стандартът определя изискванията към лабораториите, извършващи имунологични изследвания на реципиенти и донори, както и правилата за имунологична подготовка при трансплантация на органи, алогенна трансплантация на костен мозък и периферни хемопоетични стволови клетки.

При разработването на стандарта са съобразени международните изисквания и препоръка в тази област на медицината.

Сподели в: