Върни се горе

    Няма опасност за населението в района на Девня, където вчера е настъпилрадиационен инцидент. По предоставените данни от Полимери АД гр. Девня са били откраднати три броя прибори за технологичен контрол – нивосигнализатори с радионуклид Cs-137. 
     РЗИ-Варна незабавно е организирала екип от физик, лекар и здравен инспектор, които на място са взели проби. За случая е уведомена и Агенцията за ядрено регулиране. От извършения оглед на място е установено, че източниците са открити в две частни къщи в гр. Девня, два от тях са намерени в нива на 7 метра от къщата, а третият в двора на самата къща. След изнасяне на източниците е извършено контролно измерване, което е показало, че стойностите са в обичайните нормални граници. С помощта на оловни контейнери радиоактивните източници са изнесени от района и са транспортирани в хранилището на Полимери АД. Извършените след това замервания са показали, че радиационният фон около хранилището е повишен. Със сигнална лента районът е обозначен като опасен и е забранен достъпа на хора до него. Предстои връчване на предписание на ръководството на Полимери АД гр. Девня за унищожаване на радиоактивните източници в специализирано за целта хранилище в с. Нови хан. 
    Установено е, че в пряк контакт с радиационните източници са били 5 души. Всички те са прегледани от радиобиолог и са хоспитализирани в МБАЛ Девня, където са им назначени хематологични изследвания и медицинско проследяване за период от 4 седмици. Прегледи се извършват и на всички лица, които са участвали в ликвидирането на радиационния инцидент. Други 16 души, обитавали двете къщи, където са открити източниците, в момента се преглеждат от радиобиолог. Техните семейни лекари са уведомени и са получили указания за провеждане на последващо медицинско наблюдение.

Сподели в: