Върни се горе

31 неправителствени организации в 14 общини-областни центрове, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” сключиха договори с Министерство на здравеопазването за изпълнение на дейности по превенция на ХИВ. Договорите се сключват съгласно подписаното Споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република България за продължаването на Програмата в периода 2009-2011 година.  Общата стойност на договорите с 31 неправителствени организации за 2009 година е 984 737 евро като по първия транш за изпълнението им са преведени 172 832 евро.  
Неправителствените организации бяха утвърдени от Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. Всички под-получатели от неправителствения сектор получиха външна независима оценка на дейността си, осъществявана по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
С подкрепата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването и неправителствените организации работят много ефективно вече 6-та година за превенция на ХИВ сред групите в риск:  лицата, употребяващи венозно наркотици, проституиращите лица, представителите на ромска общност, мъже с хомосексуална ориентация, лицата, лишени от свобода, както и хората, живеещи с ХИВ/СПИН. По данни на  Министерството на здравеопазването към 8 юни 2009 г. в страната са регистрирани общо 991 ХИВ - позитивни лица, като само от началото на 2009 г. техният брой е 53, от които 36 мъже, 16 жени и едно дете, родено от ХИВ позитивна майка. За същият период на миналата година са регистрирани 54  ХИВ – позитивни лица. Над 50 % от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2009 г. са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ( КАБКИС ). За периода от 1 януари 2009 г. до месец април в КАБКИС са се изследвани общо 14 424 лица, от които 1 120 лица са изследвани в местата за лишаване от свобода, където са регистрирани 10 ХИВ-позитивни лица. През периода са регистрирани ХИВ – позитивни лица в широки възрастови граници от 19 до 63 години, като 56 % от новорегистрираните са във възрастовата група между 19 - 29 години. По път на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи: 14 лица  (27 %) от новорегистрираните са лица употребяващи интравенозни наркотици, а 7 или близо (13 %)  са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. 15 лица (28 %) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. От началото на 2009 г. има едно дете родено  от ХИВ-позитивна майка и са регистрирани 3 ХИВ-позитивни бременни жени, които са насочени за профилактика на бременността.
На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията.

Сподели в: