Върни се горе

Световната здравна организация (СЗО) обявява Световния ден без тютюн от 1988 г., като през 2015 г. темата е „Спрете незаконната търговия с тютюневи изделия” в изпълнение на чл. 15 („Незаконна търговия с тютюневи изделия”) от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, СЗО призовава страните за съвместни усилия да спрат незаконната търговия на тютюневи изделия.

През 2015 г. се отбелязват 10 години от влизането в сила на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО.

Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО е първият международен договор за обществено здраве в света. Рамковата конвенция влиза в сила на 27 февруари 2005 г. и до този момент е подписана от 186 страни по света. Република България е ратифицирала РККТ със закон от 40-то Народно събрание на 18.10.2005 г. (обн. ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 г.). Конвенцията влиза в сила на 05.02.2006 г. Повече информацията относно прилагането на РККТ на СЗО в Република България, може да намерите на прикачения файл.

По повод 31 май - Световния ден без тютюн, Министерство на здравеопазването, в рамките на своите правомощия, си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни и контролни дейности. От 1 юни 2012 г. в България е забранено тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и в закрити работни помещения.

Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури в страната извършват държавен здравен контрол с цел ограничаване на тютюнопушенето в закрити и някои открити обществени места относно спазването на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето. Информация за извършената контролна дейност от регионалните здравни инспекции в страната може да намерите на прикачения файл.

Предвид темата на Световния ден без тютюн за 2015 г., в страната се организират кампании на регионално ниво на следните теми „Стоп на тютюнопушенето”; „Стоп на тютюневия дим” и „Повишен контрол и превенция за ограничаване на тютюнопушенето”.

През 2015 г. Европейската комисия стартира отново кампанията „Екс пушачите са неудържими“, представяйки обновената и оптимизирана версия на iCoach, като иновативен и модерен помощник в отказването на цигарите. iCoach e онлайн дигитална платформа, която помага на хората да откажат цигарите, благодарение на електронни напътствия.

Министерство на здравеопазването и тази година се присъединява като партньор на кампанията и приветства възможността за безплатна помощ за отказване на цигарите чрез iCoach.

iCoach е достъпна като онлайн версия и мобилна апликация за Apple и Android - www.exsmokers.eu (http://stopsmokingcoach.eu/web/).

На 30 и 31 май Световния ден без тютюн 2015 г. в столицата Министерство на здравеопазването организира съвместно със Столична община и „Метрополитен” ЕАД на видеостените в метростанциите в гр. София излъчване на тематични филми за популяризиране на посланията свързани с този ден сред широката столична общественост.

Можете да разгледате видео материалите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в Youtube:

Денят на Яна

Невидимия

Вие сте дали живот на детето си не му го отнемайте

Пушенето забранено

Сподели в: