Върни се горе

   Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще отбележат Международния ден без тютюнопушене на 20 ноември 2014 г. с редица прояви срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от зависимостта.

   По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето – в името на собственото си здраве, на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

   Повече за идеята и историята, свързана с Международния ден без тютюнопушене, може да прочете тук.

   Предвид тревожния факт, че 57 % от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си (по данни от проучване на НЦОЗА, 2012 г.),    Министерство на здравеопазването определя за 20 ноември 2014 г. мото на кампанията да бъде: „Мамо, татко не пушете,здравето ми запазете!”. 

   Усилията на кампанията ще бъдат насочени към младите хора, родителите и децата, с цел реализиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене. Цел на кампанията е също така предоставянето на информация относно ефективните методи за отказване от поведенческата и никотинова зависимост, вследствие употребата на цигари.

   В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене започнаха още в началото на месец ноември, като регионалните здравни инспекции организираха следните дейности:

   1. Прояви, насочени към активни пушачи за популяризиране на услугите в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето – консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказ от тютюнопушене; спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на iCoach безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите (попълване на въпросник за активни пушачи);

   2. Многобройни превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето като фотоконкурси, изложби за колажи, апликации и картини, прожекции на видеостени на филми и послания, спортни турнири за ученици, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на обучителен макет, разпространение на информационни материали, насочени към широката общественост и др.

   Повече информация по темата може да намерите на електронната страница на всяка регионална здравна инспекция в страната.
Сподели в: