Върни се горе

                   Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и за насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.
                   Световната здравна организация чества Световния ден без тютюн от 1988 г., като тази година мотото е „Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”.
                   Според СЗО глобалната епидемия от тютюн годишно води до смъртта на около шест милиона души, от които над 600 000 непушачи умират от излагане на вторичен тютюнев дим. При липса на действие до 2030 г., епидемията ще доведе до смърт на повече от осем милиона души. Повече от 80 % от тези предотвратими смъртни случаи ще са сред хората, живеещи в страните с ниски и средни доходи. Тютюнопушенето е най-разпространеният рисков фактор за повече от 25 заболявания, които биха могли да бъдат предотвратени. В света, в момента на всеки десет възрастни, умира по един пушач.
                  През 2014 г. в изпълнение на чл. 6 („Въвеждане на ценови и данъчни мерки за намаляване на търсенето на тютюн”) от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, СЗО призовава страните за изпълнение на данъчни и ценови политики спрямо тютюневите изделия, което ще помогне за намаляване нивото на потребление на тютюн. Данни на СЗО от проведени изследвания показват, че увеличението на данъците е особено ефективна мярка за намаляване нивата на употребата на тютюн сред групите с по-ниски доходи, както и за предотвратяване пропушването сред младите хора. 
                  Световната здравна организация и Европейската комисия продължават да следват всеобхватна политика за контрол на тютюнопушенето; от 1 юни 2012 г. в България е забранено тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и в закрити работни помещения. Информация за извършената дейност от РЗИ в страната по прилагане на чл. 56 и 56а от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето може да намерите в прикачения по-долу файл.
                 В цялата страната, през целия месец май, Министерството на здравеопазването и 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) отбелязват с различни инициативи Световния ден без тютюн. Организират се на кампании, дискусии, дебати, викторини, безплатни измервания на нивото на въглероден оксид в издишан въздух, интернет послания на принципа „Предай нататък!”, състезания, драматизации, ролеви игри, конкурси за най-добро есе или художествен разказ, използват се нагледни материали, разясняват се и се тълкуват текстове и образи, свързани с употребата на тютюневи изделия, гражданите се включват в разнообразни дейности и др.
                 На 31 май Министерство на здравеопазването, съвместно със Столична регионална здравна инспекция ще реализира следните дейности:
                 На 31 май от 10.00 до 16.00 часа в парка „Заимов”, гр. София ще се проведе измерване на различни показатели за състоянието на белия дроб като количество въглероден оксид в издишан въздух, наличие на карбоксихемоглобин в кръвта, определяне на степен на никотинова зависимост, демонстрация за вредните последици от тютюнопушенето и др. Гражданите ще могат да намерят информация и да получат практически съвети за програми и начини за отказ от тютюнопушене.
                 Подробна информация за организираните събития в цялата страна е публикувана на интернет страницата на всяка РЗИ. Връзка към интернет страниците на инспекциите, може да намерите на приложения линк:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=516&categoryid=836

Сподели в: