Върни се горе

„Министерство на здравеопазването организира в цялата страна прояви по повод 31 май, Световния ден без тютюн. В тази връзка е и усилието ни скоро да публикуваме за обществено обсъждане предложение за изменение в Закона за здравето за разширяване състава на органите, които извършват контрол върху тютюнопушенето“. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова по време на пресконференция по повод Световния ден без тютюн. „Основният проблем в борбата с тютюнопушенето е, че ефективен контрол трудно може да бъде осъществяван само с регионалните здравни инспекции, тъй като те се намират само в областните градове и с тази задача са натоварени конкретни дирекции, т.е. ограничен брой експерти“, уточни още зам.-здравният министър.

Световният ден без тютюн се провежда в страни от целия свят, като акцент се поставя върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и върху насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

СЗО приканва държавите да поставят действията по контрола на тютюна като основен приоритет в националните и регионалните си планове и стратегии, с цел предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн. С презентацията, която изнесе доц. Михаил Околийски – представител на офиса на СЗО в България, може да се запознаете в прикачен файл.

Тази година мотото на Световния ден без тютюн е „Тютюнопушене и сърдечно-съдови заболявания“.

Днес бяха отличени и победителите в тематичен конкурс за художествени творби с мото „Не превръщай сърцето си в пепел“, организиран от Коалиция за живот без тютюнев дим, Националната художествена галерия, Дружеството на кардиолозите в България, офиса на Световната здравна организация в България и Министерството на здравеопазването. Наградите бяха присъдени на Евгения Тошева, студентка в първи курс и на Кира Михайлова, студентка в трети курс на Националната художествена академия.

В цялата страната през месец май регионалните здравни инспекции организират различни инициативи за популяризиране на Световния ден без тютюн, в това число прояви, насочени към активните пушачи за популяризиране на услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето; спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат; определяне на степен на никотинова зависимост с тест и използване на iCoach безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите. Успоредно с това се провеждат превантивно-информационни дейности за ограничаване на тютюнопушенето, като фотоконкурси, изложби, прожекции на филми, спортни турнири, демонстрации с обучителен макет, разпространение на информационни материали и др.

За периода 01.06.2012 г. – 30.04.2018 г. от 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) в страната са извършени общо 940 990 броя проверки (дневни и нощни) на 916 170 обекта. Издадени са 4 265 предписания, съставени са  1 200 актове за констатирани нарушения и са издадени 4 256 наказателни постановления на обща стойност 2 970 550 лв. Повече информация относно прилагането на Закона за здравето в частта му за ограничаване тютюнопушенето може да намерите в прикачен файл.

МЗ напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да се откаже от тютюнопушенето. Това може да стане във всеки от 28-те кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето (ККОТ) в регионалните здравни инспекции. Информация може да бъде получена и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Подробна информация за организираните събития в цялата страна е публикувана на интернет страницата на всяка РЗИ. Връзка към интернет страниците на инспекциите може да намерите на приложения линк: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=516&categoryid=836

Повече информация за Световния ден без тютюн е публикувана на интернет страницата на СЗО: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/

Сподели в: