Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ШЕСТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 6”           През учебната 2013/2014 г., за шеста поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 6”.До този момент в конкурса са участвали над 15 500 ученика от 560 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия. 

            Националният конкурс се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС). За първи път в тазгодишното издание към партньорите на конкурса се присъединява Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

           Националният конкурс започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2013 г. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории - 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. 

            Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (23 октомври – 15 ноември 2013 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2013 – 30 април 2014 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса! 

           Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2014 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2014 г. – Световния ден без тютюн. Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди.

           Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и Регионалните инспекторати по образование в страната са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Сподели в: