Върни се горе

През учебната 2014/2015 г. за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”.До този момент в конкурса са участвали над 17 800 ученика от 630 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия. 

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ). 

Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане. 

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса! 

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2015 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2015 г. – Световния ден без тютюн. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда за подхода „Предай нататък”, както следва: 

9 предметни награди -  по три във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:

  • I (първо) място предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
  • II (второ) място предметна награда на стойност 600 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;  
  • III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота, спортни пособия и книги.

3 поощрителни награди -  по една във всяка възрастовата категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:

  • I (първо) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
  • II (второ) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги; 
  • III (трето) място предметна наградана стойност 400 лв. статуетка, грамота и книги. 

1 специална награда на фокус-група участвала в подхода „Предай нататък”, която ще бъде предоставена от Представителството на Европейската комисия в България. Специалната награда ще бъде обявена през месец декември 2014 г. 

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана в сайта на министерството, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и Регионалните инспекторати по образование в страната са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Сподели в: