Върни се горе

Във връзка с изнесените по-рано днес твърдения от КНСБ, „че Министерство на здравеопазването готви отново промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Наново се говори за възможност гражданите да се откажат от здравните си вноски и да заплащат здравните услуги кеш или чрез здравно застраховане.“, категорично заявяваме, че тази информация е невярна и спекулативна.

Министерство на здравеопазването по никакъв начин не готви и няма намерение да прави промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, ограничаващи правото на достъп до здравни услуги на пациентите. Съгласно действащото законодателство на Р България, здравното осигуряване е задължително и солидарно.

Министерство на здравеопазването съвместно с Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации е сформирало работна група, която има задачата по съответни критерии да определи медицинските дейности, които ще формират двата пакета – основен и допълнителен.

Сподели в: