Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова и регионалният министър на здравеопазването на автономната област Фриули-Венеция-Джулия в Италия г-жа Федерика Сеганти подписаха споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването. Документът предвижда взаимен обмен за развитие на човешките ресурси, иновации в системата на здравеопазването и въвеждането на информационни и комуникационни технологии. На подписването присъстваха заместник-министрите на здравеопазването проф. Иван Миланов, Гергана Павлова и Десислава Димитрова.

            Двустранното споразумение предвижда дейности в областта на здравеопазването и информационните технологии в областите онкология, автоматизация, трансфер на болнични и извънболнични услуги, обучение на специалисти. В работния план са включени обмяна на опит и добри практики между лекари, медицински сестри и експерти от лечебни заведения в България и Италия. Стимулира се сътрудничеството в изследователската дейност в областта на биомедицината и участието в дейността на международни изследователски центрове. 

            Проф. Борисова изтъкна, че постигането на целите на  споразумението ще подпомогне успеха на здравната реформа у нас. Гостите бяха запознати  с планираното  преструктуриране на болничната помощ в съответствие с съществуващите европейски стандарти. В този смисъл помощта на италианската страна за изграждане на информационни системи в сферата на здравеопазването е от  голяма полза за целия сектор, заяви проф. Борисова. Целта е България да изгради завършена електронна система, включваща електронна здравна карта, електронно здравно досие и електронна рецепта.

            Г-жа Сеганти информира, че в резултат на извършването на подобна реформа в автономната област Фриули-Венеция-Джулия, е намален броя на болниците, но се е увеличил обемът на дейностите както в доболничната помощ, така и общите здравни услуги за населението. Реална е възможността България като страна-член на ЕС да стане водеща страна в общ проект в областта на информационното обслужване за страни от региона. Предстоящо е отварянето на проект по линия на европейските програми за Източна Европа на стойност 10-12 милиона евро, каза г-жа Сеганти. До м. юли 2010 г. заинтересованите страни трябва да заявят параметрите на своето участие в проекта, след което той да бъде представен пред органите на ЕС.

Сподели в: