Върни се горе

    Пакт за почтеност подписаха министърът на здравеопазването Десислава Атанасова и изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници” Калин Славов. Документът е разработен въз основа на сключеното на 22.07.2012 г. споразумение за сътрудничество. 
     Основната цел на Пакта е да се осигури пълна прозрачност на провежданите процедури като по този начин се гарантира ефективно антикорупционно поведение и добро управление на публичния сектор, подчерта министър Десислава Атанасова. Специални текстове предвиждат представители на неправителствени организации да участват активно и пряко в публичните заседания по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в ДМСГД по проект „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.”. Предстои избирането на фирма-изпълнител, която ще извърши строителния надзор, както и фирми-изпълнители за строително-ремонтните дейности в Домовете за медико-социални грижи. Пактът за почтеност е открит за присъединяване от страна на всички участници в процедурата по провежданата обществена поръчка.

Сподели в: