Върни се горе

За тази година Министерство на здравеопазването е заделило 3 845 000 лв. за бъбречни трансплантации и 1 250 000 лв. за подготовка на чернодробна трансплантация, като в тази сума са включени всички дейности, свързани с финансиране на донорските бази, заплащането на консумативи и медикаменти за вирусологични и имунологични изследвания преди самата трансплантация, както и медикаментите по Наредба 23 за бъбречно-трансплантираните пациенти, съобщи на редовната пресконференция на ведомството заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев.

В България има много добри специалисти в областта на трансплантациите, сочи анализът, направен от френски експерти по линия на съвместна Българо-френска програма за обучение, която се финансира от Френското министерство на външните работи, заяви д-р Янко Начков-директор на Националния център за управление на трансплантациите "Бултрансплант". Препоръките на френските специалисти са да се подобри материалната база на основните болнични заведения, в които се извършва трансплантация, да се приеме по-скоро Законът за трансплантацията на органи, тъкани и клетки и да продължи работата по чернодробната трансплантация у нас. Трябва да продължи и работата по обучението на кадри за осигуряване на донори, тъй като у нас има недостиг на дарени органи, отбеляза д-р Начков. Това е и основната причина да не се използва напълно капацитетът на екипите, подготвени да правят бъбречни трансплантации, допълни националният консултант по трансплантология проф. Петър Панчев.

От 1968 г. досега са направени 637 бъбречни трансплантации на българи, каза заместник-министър Салчев. 384 от трансплантациите са направени у нас, а 253 - в чужбина. 310 българи в момента живеят с трансплантиран бъбрек. Около 700 души чакат да им бъде направена трансплантация, допълни д-р Янко Начков.

До клинично приложение на чернодробно-клетъчна трансплантация у нас ще се стигне, след като бъде произведен материалът, който ще се трансплантира. Очаква се това да стане преди края на годината, отбеляза д-р Начков. Извършването на органна чернодробна трансплантация ще стане, когато екипът бъде готов и се осигурят подходящ донор и реципиент.

На пресконференцията началникът на Политическия кабинет д-р Теодора Йовчева изнесе актуална информация във връзка с участието на българска правителствена делегация в 56-ата сесия на Общото събрание на Световната здравна организация, провела се от 19 до 28 май 2003 г. в Женева. Д-р Йовчева съобщи, че на срещата като напредък е било отчетено одобряването на България като страна-приемател на Глобалния фонд по СПИН. Предстои и разширяване на програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН с национална програма за борба с туберкулозата. Българската делегация е споделила своя опит по отношение на приравняването на българското законодателство към европейското. В ресорите на дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" редовно се приравняват нормативните подзаконови актове, които касаят храните. Министерство на здравеопазването прави всичко България да завоюва място, което да й позволи индивидуални преговори за присъединяване към Европейския съюз, обобщи д-р Йовчева.

Сподели в: