Върни се горе

Днес Министерският съвет прие Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.).

Програмата е разработена във връзка с идентифицираните проблеми и предизвикателства в сферата на донорството и трансплантацията в Република България, сред които са недостиг на органи за трансплантация, липса на специалисти по белодробна трансплантация, недоразвита материална база, недостатъчна ангажираност на ръководствата на болниците в процесите по откриване и поддържане на потенциални донори и недостатъчна мотивация при координаторите по донорство.

С изпълнението на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) ще се подобри организационният модел на донорството и трансплантацията в страната. Приоритет се отдава на донорството в цялостния трансплантационен процес, както на органи, така и на хемопоетични стволови клетки.

Основните дейности на програмата са насочени към насърчаване на донорството, осигуряването на апаратура за диагностика и лечение, създаване на работеща мрежа от координатори, изграждането на добра логистика при донорска ситуация, по-ефективен подбор и оценка на пациенти за трансплантация, провеждането на обучения на медицински специалисти от интензивните отделения и отделенията за спешна помощ за идентифициране на потенциални донори на органи, подобряване мотивацията на координаторите и други.

         

С Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) може да се запознаете в прикачения файл.

Сподели в: