Върни се горе

На 16 май, за десета поредна година, в цял свят се отбелязва Международният ден на наследствения ангиоедем. Целта на инициативата е да се насочи вниманието на обществото към това рядко, животозастрашаващо заболяване и ежедневните проблеми, с които се сблъскват хората, засегнати от него. Предизвикателствата, пред които те се изправят, са свързани най-често с погрешната или късно поставена диагноза. Това се дължи на факта, че заболяването засяга между 1 на 10 хил. до 1 на 50 хил. души и все още е малко познато, а симптомите му са сходни с тези при други заболявания. Затова усилията на всички заинтересовани страни са свързани с повишаването информираността както на медицинските специалисти, така и на цялото общество.   

НАЕ влошава значително качеството на живот на засегнатите пациенти, като в острата му форма се изисква спешна терапия поради възможността за развитие на дихателна

обструкция. Ето защо за навременното му диагностициране е важно да се подходи комплексно, като се направят подробни клинични, лабораторни и генетични изследвания.

Наследственият ангиоедем е 3 типа. Тип I е най-често срещаният. Обхваща 85% от случаите. Тип II засяга 15-20% от случаите, а тип III е много рядко състояние (под 1%).

Първите индикации за заболяването се проявяват обикновено в детска възраст и се влошават по време на пубертета. Свързани са с повтарящи се отоци на лицето, кожата, дихателните пътища, лигавиците, органите на храносмилателната система, части на тялото като длани, ходила, лице, торс и др.

Към момента лечението на пациентите с наследствен ангиоедем се покрива от Националната здравноосигурителна каса, като от декември месец 2020 г. в Позитивния лекарствен списък е включена и нова терапия.

Сподели в: