Върни се горе

        Правителството прие Проект на Решение за одобряване на Проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на здравеопазването и Международната банка за възстановяване и развитие, като основа за водене на преговори.
 
         Партньорството със Световната банка предоставя на страната ни възможност да се възползва от опита и експертизата на международната финансова институция за разработване и прилагане на стратегии и програми в сектори, подкрепяни от оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС. По този начин се цели ускоряване и ефективно усвояване на средствата по европейските програми.
 
        Целта на споразумението е правителството да получи подкрепа при поставянето на основите за реализиране на Националната здравна стратегия 2014—2020 г., като предостави помощ на Министерството на здравеопазването да разработи и оцени варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването. По този начин ще бъде обезпечено и осигуряването на икономическа устойчивост, която е основна част от предварителното условие за инвестиции със средства от Структурните фондове на Европейския съюз в сектор здравеопазване.
 

Сподели в: