Върни се горе

 

Според научен проект за болничен мениджмънт във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - гр. София

 

Един от водещите принципи за изпълнение стратегията за развитие на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна е обезпечаването й с високотехнологична и модерна апаратура за диагностика и лечение. Лечебното заведение разполага с PET-CT скенер последно поколение, Компютърен томограф (скенер), 128-срезов, с висока резолюция, 4-измерен, Остеометър за цяло тяло с висока резолюция, които са единствени в България, Ядрено-магнитен резонанс, Гама-камера, две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология.

 През последните три години се наблюдава непрекъснат нарастващ темп на увеличение на пациентите доверили се на специалистите и висококачествените услуги предлагани от лечебното заведение. За последната година преминалите болни са над 44 000.

МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна всяка година отчита много добри количествени и качествени показатели за развитие на дейността, съизмерими с тези на лечебни заведения от развитите западно-европейски страни. Ръководството на лечебното заведение се грижи за удовлетвореността и на своя персонал, като за последните три години се наблюдава растеж от 36 % на средната брутна работна заплата. Това поставя МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна на водеща позиция в страната за заплащане на труда в областта на здравеопазването. Към настоящия момент МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна няма просрочени финансови задължения, като последните три години е приключвала с положителен финансов резултат.

За последните две години МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна е усвоила близо 11 млн. лева при реализиране на следните проекти - доставка и монтаж на ЯМР; доставка и монтаж на 128 срезов скенер; доставка и монтаж на остеометър за цяло тяло; монтаж на дарен КТ SPIRIT; изграждане на Център за работа с деца, лекувани в отделението по Детска психиатрия; подмяна дограма в Психиатричните клиники; спечелен проект за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на PET-CT; пребазиране на интензивно респираторно отделение на Х етаж – спечелен проект 2008 г.; осигурени средства за обновяване на апаратурата и текущ ремонт в хемодиализния център; клиника по инвазивна кардиология; развитие на миниинвазивна диагностика; подмяна на асансьорни уредби; дигитализиране на образната диагностика; удостояване на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна с единствения в България сертификат за качество по EFQM от независими одитори от Швейцария; изграден уникален за България „Център за професионално обучение на санитари” към МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна в партньорство с Франция и МУ – Варна, разкрито Отделение за рехабилитация с база с. Шкорпиловци.

Сред набелязаните цели и задачи на МБАЛ "Св.Марина" ЕАД – Варна за следващите две години са доставката на съвременно оборудване и основен ремонт на клиниките по вътрешни болести, първа, втора и четвърта детски клиники, клиниката по ревматология, първа кардиологична клиника, секторът по сърдечна рехабилитация, трета кардиологична клиника и втора неврологична клиника. Предвижда се модернизиране на инфраструктурата на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна с оглед улесняване достъпа на пациентите до здравните услуги чрез пребазиране на хемодиализния център в самостоятелна сграда, както и подмяна на асансьорните уредби в болницата.

Ръководството на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - гр. Варна продължава да следва своята стратегия за непрекъснато високотехнологично и модерно развитие, съпроводено с европейско качество на предлаганите услуги и доказан професионализъм, което оправдава доверието на нашите пациенти и се грижи за повишаване на тяхната удовлетвореност.

 

 

Сподели в: