Върни се горе

Университетската клиника в Тюбинген, Германия, е определила дата за приема на 9-годишния Байрям Айше Байрям и баба му Селима Али. Новият директор на Фонда за лечение на деца д-р Тинка Троева обяви, че са уточнени последните детайли около лечението и престоя на двамата в чужбина, разходите за което ще бъдат поети от българската държава.

В телефонен разговор с бабата на Байрям д-р Троева е потвърдила датата 27 март.

Датата беше изнесена в някои медии преди самите ние да сме постигнали финална уговорка с клиниката. Така или иначе това вече е факт. Успокоих г-жа Селима Али, че всичко е вече уговорено и остава само да уточним подробностите по пътуването“, каза директорът на ЦФЛД в прессъобщение.

В него тя описва редица неточности, които е установила при поемането на поста си, довели до забавянето на процедурата с лечението на детето.

Според д-р Тинка Троева донорът (бабата на детето) не е бил включен като пациент съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз. Предстои НЗОК да издаде допълнителен формуляр S2, поeмащ разходите за предоперативните изследвания на бабата на Байрям, както и неговата хемодиализа в германската клиника. Допълнително, извън подписания от Министерството на здравеопазването формуляр за лечението в чужбина на детето, се изискват 50 300 евро за хонорар на избрания хирург, пребиваването в болницата Тюбинген и осигуряването на преводач за целия престой, който може да продължи до няколко месеца.

Справка в НАП е показала, че Селима Али е с прекъснати здравноосигурителни права от февруари 2012 г., което е пречка за поемането на разходите й от НЗОК. За щастие всички здравни вноски са платени от благодетел, пожелал анонимност.

Д-р Троева припомня, че от страна на Фонда за лечение на деца е било пратено два пъти искане за издаване на формуляр S2 за трансплантацията на Байрям Айше до Министерството на здравеопазването (на 16.01. – в мандата на министър Москов, и на 06.02. – в мандата на министър Семерджиев), като и двата пъти искането е връщано заради непълноти и неточности в представената документация, които е трябвало да бъдат отстранени от Фонда за издаване на S2.

Неяснота има и относно възможността бабата на детето да бъде донор – не са били представени в Министерството на здравеопазването документи в подкрепа на това.

В искането за издаване на формуляр S2 до МЗ не са били включени становищата на двама външни експерти по трансплантология и урология, а на детски нефролози. Те не са посочили причина за невъзможността лечението на детето да бъде извършено в България, както изискват Правилникът на Фонда и правилата за координация на системите за социална сигурност в ЕС.

„В България има 4 болници, в които работят специалисти-трансплантолози: УБ „Лозенец“, УМБАЛ „Св.Марина“, Александровска болница и УМБАЛСМ „Пирогов“, уточнява директорът на Фонда за лечение на деца. „Тези специалисти не са били потърсени за становище. Изтъква се името на д-р Пеев от „Пирогов“, но негово становище не е прикрепено към документацията до МЗ“.

На 01.03. министърът на здравеопазването Илко Семерджиев подписа формуляр S2 за лечението на малкия Байрям след заключенията на консилиум специалисти и окомплектоването на нужните документи за трансплантацията.

„След изчистването на всички нередности и издаването от НЗОК на допълнителния формуляр S2 за изследвания на Селима Али и хемодиализата на Байрям в германската клиника, двамата ще бъдат приети в Университетската болница в Тюбинген на 27 март“, каза в заключение д-р Тинка Троева.

Сподели в: