Върни се горе

Днес, 24.02., директорът на Фонда за лечение на деца проф. Владимир Пилософ заяви писмено желанието си да бъде освободен от заеманата длъжност по искане на министъра на здравеопазването. Министър Илко Семерджиев освобождава проф. Пилософ от длъжност, считано от 6.03.2017 година – време, през което дейността следва да бъде предадена на новия директор.

Междувременно свиканият от Министерството на здравеопазването разширен консилиум от  специалисти направи следните заключения след обстойния преглед на 9-годишния Байрям Айше Байрям в УБ „Лозенец“: „Детето е в задоволително общо състояние и не се нуждае от спешна бъбречна трансплантация, а извършена в планов порядък“. Комисията от 12 специалисти, начело с директора на болницата проф. Любомир Спасов, единодушно реши: „Операцията и налагащите се предшестващи процедури могат да бъдат извършени от българските специалисти в болница „Лозенец“, но поради създаденото напрежение около здравословното състояние на детето не възразяваме плановото и оперативното му лечение да бъде продължено в чужбина“.

Въз основа на заключението от клиничното обсъждане и след прецизно окомплектоване на необходимите документи министърът на здравеопазването ще подпише формуляр S2 и малкият Байрям ще отпътува за лечение в чужбина.

Припомняме, че решението на Фонда за лечение на деца беше в разрез с Правилника за неговата дейност и организация на работа и с Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Съгласно тях Фондът има правомощия да подпомага осъществяването на органна трансплантация в лечебни заведения на територията на държави-членки на ЕС, ИЕП или Швейцария в случаите, когато тя не може да бъде извършена своевременно в България. Не бяха изискани становищата на поне двама външни експерти по профила на заболяването и исканото лечение, в случая специалисти по бъбречна трансплантация /уролог и трансплантолог/, както и от националния консултант по трансплантология. Предложената документация в МЗ беше непълна и не кореспондираща с нормативните изисквания – факт, който в момента спешно се коригира.

Министерството на здравеопазването използва случая да призове всички участници в публичния разговор по темата да не употребяват крайни квалификации и да се позовават преимуществено на официални източници на информация с оглед запазване на етично поведение спрямо хората със здравни нужди и особена чувствителност поради здравословното си състояние.

Сподели в: