Върни се горе

До края на деня Националната здравноосигурителна каса ще преведе средства на болниците, за да се изплатят целево заплатите на лекарите. След Нова година ще бъдат преведени средства от НЗОК и за извънболничната помощ.  Това заяви министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев в МБАЛ-Пазарджик, където днес дари кувьоз.

Детското здравеопазване е един от приоритетите на МЗ за следващата година. Затова през 2010 г. са предвидени повече средства, с които ще се осигури неограничен достъп до педиатър и ще се повиши цената на профилактичния преглед за деца, каза още д-р Нанев. За да се повиши качеството на лечението при децата, МЗ изготви и нов правилник за Фонда за лечение в чужбина. Според министър Нанев новият правилник за работа на фонда е съобразен с всички препоръки на Сметната плата и предстои да се приеме от МС през януари. Той предвижда ясни правила и срокове, по които да се организира работата на фонда, както и разширяване на дейностите, които могат да се финансират от него.  Молбите за лечение занапред ще се подават директно във фонда, а не първо в Комисията за лечение в чужбина. Така ще се съкрати време при разглеждането им. Освен това се регламентират ясни срокове от две седмици, в които да се взема решение за лечението на децата от медицинските експерти. Ще се създадат публични регистри за децата, които са получили помощ и резултатите от лечението им, на болниците, където могат да се лекуват малчуганите, както и на медицинските консултанти, които се викат за разглеждане на молбите им. Родителите, които не са доволни от решенията на фонда ще могат да ги обжалват по реда на АПК.

            С промените се разширява списъкът с дейности, които фондът може да финансира. Сред тях ще са медицински изделия, които не се поемат от НЗОК или МЗ. До момента фондът плащаше само за медицински изделия, от чийто вид нищо не може да се произведе в България. По този начин обаче нямаше възможност да се осигуряват по-иновативни изделия - например някои стави в ортопедията. За първи път ще се плаща и купуването на високоспециализирани уреди и медицински апарати за индивидуална употреба, каквито са инсулиновите помпи. Подобни уреди обаче ще се дават само на деца, за които традиционното лечение с писалки води до усложнения. Фондът ще продължи да плаща за неразрешени за употреба у нас лекарства, за лечение на редки болести, които не се плащат от държавата и за консултации на чужди специалисти у нас. Броят на децата, изпратени  през 2009 г. за лечение в чужбина е 67, а 41 деца продължават своето лечение. За целта Фондът е изразходвал около 3 милиона и 800 хиляди лева.

Сподели в: