Върни се горе

От 8 до 10 септември в София ще се проведе обучение на 28 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри) и на 56 патронажни сестри. На семинара ще се разгледат проблемите на латентната туберкулоза в България, ще се представи „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция” и обновената версия на информационната система. Обучението се организира по Програма „Подобряване на контрол на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Семинарът ще започне утре (четвъртък) от 10.00 ч. в х-л „Витоша” и ще бъде открит от зам. министъра на здравеопазването д-р Кирил Добрев.

В резултат от съвместните действия на лечебни заведения и неправителствени организации в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” и Програмите по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, в страната ни се наблюдава намаляване на разпространението на заболяването. През първото полугодие на 2011 г. са регистрирани 1309 пациенти с туберкулоза срещу 1409 за същия период на 2010 г., което е по-малко със 7%.

Туберкулозата е лечимо заболяване, ако се открие и третира своевременно. От значение е навременната диагностика и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ). Лицата с ЛТБИ не са опасни за околните, но трябва своевременно да бъдат диагностицирани и превантивно лекувани, за да се предотврати развитие на активна туберкулоза. Ако не се провежда лечение, 5-10% от лицата с ЛТБИ могат да развият туберкулозно заболяване през живота си. Латентната туберкулозна инфекция е състояние на организма, при което лицата са инфектирани с туберкулозния бактерии, но няма клинични, микробиологични или рентгенологични данни за активно туберкулозно заболяване. Рискът от развитие на ЛТБИ е различен при различните групи от населението. Най-уязвими са контакти на болни с туберкулоза лица, медицинския персонал в лечебните заведения за лечение и диагностика на туберкулоза, лица в затворени колективи, лица с прояви на срив на имунната система. Диагностицирането на ЛТБИ се извършва чрез провеждане на преглед от специалист по белодробни болести, изследване с туберкулинов кожен тест на Манту, а при необходимост и допълнителни имунологични тестове. Регистрираните случаи на латентна туберкулозна инфекция за първите шест месеца на 2011 г са 2 936. За лечението на тези хора Министерство на здравеопазването осигурява безплатно лекарства, които се предоставят от областните лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата.

Сподели в: