Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева проведе среща с представители от Световната здравна организация (СЗО), които притежават висока експертиза в областта на предоставянето на здравни услуги.

Представителите на СЗО, които имат сериозен опит и по отношение на финансирането и иновациите в здравните системи, посетиха страната ни с конкретна задача – да се запознаят със съществуващия в момента модел на здравно осигуряване в страната ни и да дадат препоръки за реформирането му. За целта консултантите проведоха срещи с екипите на няколко болници и на Националната здравноосигурителна каса. След анализиране на ситуацията те отправиха препоръки и предложиха доказано работещи подходи за усъвършенстване на системата.

Споделени бяха добри и успешни практики от други европейски страни, извършили промяна в модела на финансиране на сектора, като особено ефективно това се реализира в Р Хърватска. Министерството на здравеопазването и консултантите от СЗО поеха ангажимент за продължаване на активното сътрудничество до финализиране на започнатия проект на нов здравноосигурителен модел.

До края на месец юни министър Ананиев ще представи визията на екипа си за нов модел на здравното осигуряване в Р България.

Сподели в: