Върни се горе

«В Министерство на здравеопазването се работи много за решаването на проблемите в здравната сфера и повишаване качеството на здравните услуги», заяви д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването, на състоялата се днес конференция на тема: „Реформата в здравеопазването – финансиране и предоставяне на качествени здравни услуги”. Форумът е организиран от КНСБ, Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт”.

«През 2008 г. бе приета Националната здравна стратегия, в която са описани основните намерения и цели, които следваме и правим всичко възможно да се превърнат във факт», отбеляза д-р Цеков и подчерта, че   реформата в здравеопазването не е спряла. «Тя продължава, като се работи по въвеждането и разработването на всички медицински стандарти; променят се много неща по отношение на регулацията на цените на лекарствата; оптимизира се системата на спешната медицинска помощ; въвеждат се новите модели в Е-здравеопазването – здравният портал, електронният личен амбулаторен картон (ЕЛАК).

На дискусията по време на конференцията бяха представени още мнения и становища на Българския лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната асоциация на работодателите в здравеопазването, НЗОК и др. Обсъдени бяха проблемите в системата на здравеопазването в условията на финансова и икономическа криза. Сред направените предложения беше подчертано, че здравеопазването, като част от системата за социална сигурност и защита на населението, трябва да бъде приоритет на управляващите, независимо от политическата им принадлежност. Акцентира се върху необходимостта от подобряване на финансирането и контрола по изразходване на средствата в здравеопазването; приемане на основен (оптимален) пакет на задължителното здравно осигуряване, сто процента обезпечен и гарантиран от бюджета на НЗОК. Доброволните здравноосигурителни дружества да осигурят допълнителен (надстроичен) пакет в конкуренция с НЗОК. Приемане на Национална здравна карта. Въвеждане на клинични пътеки за продължително лекуване и реалното им остойностяване, като това даде възможност за преструктуриране на част от болниците за активно лечение в болници за долекуване и продължително лечение.

 

Участниците в дискусията подчертаха, че в условията на световна икономическа и финансова криза – стабилното функциониране на здравната система е от изключителна важност за преодоляване на социалните последствия от нея.  

 

 

 

Сподели в: