Върни се горе

На 30 септември 2019 г. в Брюксел, Белгия ще се проведе Конференция на високо ниво в рамките на Третата програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014 - 2020 г.).

Конференцията има за цел да подчертае резултатите от настоящата и предходните здравни програми на ЕС и да представи новия подход в бъдещата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. Организира се от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните с подкрепата на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия. Домакин на събитието ще бъде г-н Витянис Андрюкайтис, Европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.

Регистрация за участие в конференцията може да се извърши на следния линк: https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/index_en.htm

Сподели в: