Върни се горе

На 6-7 септември 2022 г. в гр. Прага, Чехия, се проведе Неформално заседание на Съвета на министрите на здравеопазването. Участие в заседанието взеха и представители на Световната здравна организация, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Европейската агенция по лекарствата. България беше представена от делегация, начело със заместник-министъра на здравеопазването д-р Лидия Чорбанова. Участие в заседанието взе и изпълнителният директор на ИАЛ маг.-фарм. Богдан Кирилов.

В дневния ред бяха включени теми относно колебанията, свързани с имунизиране; отражението на ситуацията в Украйна върху здравните системи на държавите членки на ЕС; теми, свързани с развитието на онкологията и прилагане на Европейския план за борба с рака. В рамките на дискусията относно Украйна държавите членки отчетоха наличието на множество мерки в проява на солидарност към нуждаещите се от медицински услуги лица. Същевременно редица държави членки призоваха за отчитане на тежестта върху оказващите здравна помощ държави и необходимостта от подпомагане от ЕС. В контекста на имунизациите, множество министри алармираха за увеличаващите се колебания за ваксиниране срещу COVID-19 в обществото. България беше сред държавите членки, които изказаха опасения, че дезинформацията за COVID-19 е възможно да повлияе негативно на нагласите на населението към имунизациите срещу други заразни болести. Страната ни акцентира върху ролята на прозрачната информация към обществото, базирана на убедителни научни данни. Беше обсъдена възможността за въвеждането на общ ваксинационен паспорт, като редица министри изразиха критична нагласа относно използването му с цел ограничение на свободното движение. Министрите проведоха и дискусия относно прилагането на Европейския план за борба с рака.

След приключване на Неформалния съвет се проведе заседание на Борда на HERA (Европейският орган за готовност и реакция при извънредни ситуации) . Министрите информираха представителите на фармацевтичните компании Moderna и Pfizer/BioNTech за очакваните все по-големи проблеми, свързани с излишъка на ваксини срещу COVID-19. Беше налице единство в отправените призиви за спешно намиране на решения за намаляване на количествата предстоящи за доставка ваксини, за да се гарантира намаляване на финансовия натиск върху националните бюджети и гарантиране на обществения интерес в настоящата сложна социално-икономическа ситуация и възможна енергийна криза.

Сподели в: