Върни се горе

Няма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на радионуклиди на територията на България. За това информират от Националния център по радиобиология и радиационна защита, във връзка с появилата се в медиите информация, че радиоактивен облак с рутений-106 е преминал над България.

Експертите от НЦРРЗ посочват, че стойностите, публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) (http://eea.government.bg/bg/dokladi/threemonth/threemonth_03_2017/radiatn/radactiv) не налагат предприемане на никакви радиационно-защитни мерки на територията на цялата държава.  

Измерените от ИАОС стойности са ниски и нито една от тях не превишава нормативно установената граница на средногодишната обемна активност във въздуха.

Компетентните институции осъществяват необходимия контрол на въздуха и своевременно информират обществеността при наличие на рискови фактори, имащи отношение към здравето на населението.

Сподели в: