Върни се горе

Със своя заповед от днес, 25 март, министърът на здравеопазването създава Експертен консултативен съвет, членове на който са доказани български специалисти в областта на акушерството, гинекологията и неонатологията.

За председател на Съвета е определен проф. д-р Асен Николов от СБАЛАГ „Майчин дом“, София. Членове на Съвета са:

  • проф. д-р Емил Ковачев, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, гр. Варна;
  • проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет - Плевен;
  • проф. д-р Екатерина Учикова, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив;
  • доц. Николай Лазаров, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, гр. Стара Загора;
  • проф. д-р Боряна Слънчева, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  • доц. д-р Ралица Георгиева, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, гр. София;
  • доц. д-р Виолета Димитрова, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  • проф. д-р Иван Костов, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  • д-р Румен Велев, Втора САГБАЛ „Шейново“, гр. София.

 

На Експертния съвет е възложено:

- да проучва добри национални, европейски и световни практики, да обсъжда периодично новите постижения на медицинската наука и практика в областта на оказването на медицинска помощ на бременни и родилки, в това число в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и с оглед динамиката на разпространение и спецификата на развитие на заразното заболяване;

- да събира, анализира, обсъжда и изразява становища по актуални въпроси във връзка с оказването на медицинска помощ и обслужването на бременни и родилки, в това число в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

- при необходимост да обсъжда различни въпроси с цел разширяване на експертизата и подпомагане дейността на експертните съвети по отделните медицински специалности по въпроси във връзка с медицинската помощ на бременни и родилки, в това число и в условията на епидемично разпространение на COVID-19;

- да изразява становища по искане на лечебни заведения в страната за необходимата медицинска помощ на бременни и родилки, обърнали се към тях, със съмнение или с установена инфекция от COVID-19 в комплицирани случаи, които изискват специална експертиза.

Сподели в: