Върни се горе

„Право на професионалистите по здравни грижи е да протестират, доколкото всеки човек е свободен да изразява и защитава мнението си. Тъй като смятам, че специалистите по здравни грижи имат своето основание за искането на по-високи заплати, и Министерството на здравеопазването, и правителството правят практически стъпки това да се случи. С решението на Министерския съвет, с което се предоставиха допълнително 30 млн. лева, както и с разпределението на бюджета на НЗОК за болнична помощ, считам, че в лечебните заведения ще постъпи един ресурс, по-голяма част от който да се използва за увеличаване на заплатите на медицинския персонал“. Това заяви министър Кирил Ананиев пред журналисти в парламента по повод днешния протест на медицинските сестри.

Решението с колко ще се увеличи възнаграждението на професионалистите по здравни грижи ще бъде взето от съответното ръководство – директор на болницата и борд на директорите. „Това, което аз съм предприел – предстои да направя срещи с директорите на лечебните заведения, на които съм принципал, и с моите познания в областта на финансите и икономиката, заедно с екипа ми, ще помогнем за разпределението на разходите, за да бъдат средствата изразходвани възможно най-ефективно и да достигнат в най-голяма степен до работещите в тези лечебни заведения“, коментира още здравният министър.

През настоящата седмица на лечебните заведения са изпратени разчетите за разпределението на средствата, които министерството ще им отпусне тази година. Регионалните здравноосигурителни каси също са уведомили болниците за бюджета, с който ще разполагат. „На лечебните заведения ще бъде дадено време да направят собствените си анализи, а от средата на март ще започнем срещи с тях. По този начин ще им осигурим време да проведат разговори на ниво лечебно заведение, включително с професионалистите по здравни грижи, със синдикатите вътре в болниците, т.е. да се проведе т.нар. колективно трудово договаряне“, стана ясно още от думите на министър Ананиев.

С ресурса, който ще получат лечебните заведения, заплатите на персонала могат да бъдат увеличени още от началото на годината. Болниците са търговски дружества и разпределят бюджета си съгласно решението на управителното тяло, ето защо е възможно да се вземе такова решение, което влиза в сила от 1 януари тази година.

По отношение механизма за отпускането на 30-те милиона лева за областните и общинските болници министърът беше категоричен, че Министерството на здравеопазването финансира тези лечебни заведения единствено и само за извършена дейност по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения.  Става дума за дейности, които попадат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и чието финансиране от страна на МЗ е регламентирано със закон. По тази причина категорично не може да се говори за нерегламентирана държавна помощ.

„В много от болниците възнаграждение на медицинските сестри от 900 лв. ще бъде постигнато, в други лечебни заведения заплатите ще бъдат близки до този размер. Усилията ни са насочени в посока до две-три години да достигнем до такива размери на възнагражденията на професионалистите по здравни грижи, които да бъдат достойни за техния труд и да ги мотивират да практикуват професията си у нас“, допълни здравният министър.

Сподели в: