Върни се горе

Днес министърът на здравеопазването Кирил Ананиев проведе среща с президента на Световната дентална федерация (FDI) д-р Катрин Кел, изпълнителния директор на Световната дентална федерация Енцо Бондиони и с председателя на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков.

Във фокуса на разговорите по време на срещата бяха състоянието и развитието на денталната помощ в България – дейностите, които попадат в обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и възможните промени в законодателството, касаещо денталната медицина.

Министър Ананиев, представителите на Световната дентална федерация и на българската съсловна организация обсъдиха и изпълнението на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г. В рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България е извършено силанизиране на първите постоянни молари при деца от 5 до 8 години за периода от 2011 до 2018 година в 28 области на страната.

От започване на програмата през 2011 година до 2018 година са прегледани 114 705 деца, в това число за последните пет години - от 2014 година до 2018 година са прегледани 68 258 деца от всичките 28 области на страната.

За периода от 2011 (през тази година започва поставянето на силанти) до 2018 година, са поставени силанти на 402 225 зъби, в това число за периода от 2014 година до 2018 година са силанизирани 242 789 зъба. Присъстващите на срещата отчетоха, че е необходимо повишаване информираността на населението относно различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания.

По време на срещата беше обсъден и въпросът за средствата, които Националната здравноосигурителна каса ежегодно отделя за дентално здраве. Министър Ананиев изтъкна, че само за последните четири години бюджетът за дентални дейности е увеличен с 47 млн. лв., като през 2019 г. достига до 167 млн. лв.

Присъстващите на срещата обсъдиха и предстоящия Национален конгрес, организиран от Българския зъболекарски съюз, който е част от програмата за Продължаващо медицинско обучение на Световната дентална федерация.

Сподели в: