Върни се горе

“България разполага с национален пандемичен план, който надгражда необходимите мерки според тежестта на епидемията и степента на опасност за общественото здраве. Прилаганите мерки се съобразяват изцяло с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)“. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в рамките на изказването си по време на днешния извънреден Съвет на здравните министри в Брюксел.

В България е осигурена координация между всички компетентни ресори. Към министър-председателя функционира Национален оперативен щаб, който ежедневно следи обстановката, оценява необходимостта от нови мерки и информира обществеността. В щаба членове имат всички компетентни институции, което е предпоставка за отличната комуникация между тях, посочи Кирил Ананиев.

В момента България е заложила мерки както за превенция, така и, при необходимост, адекватно лечение на пациенти с COVID-19. По отношение на превенцията непрекъснато се актуализират указанията към гражданите, съобразени с препоръките на международно и европейско ниво. Разпространена е информация за основните правила за респираторна хигиена. Препоръчва се да бъдат ограничени пътуванията до държави с високо разпространение на новия коронавирус, а за всяка мащабна проява се прави анализ на риска.

„Въпреки, че в България към момента не са констатирани случаи на заразени с коронавирус лица, епидемичната ситуация е сложна заради наличието на сезонен грип. За да се избегнат усложнения, е разширен обхватът на изследваните лица“, заяви още Ананиев пред здравните министри на ЕС.

От изказването му стана ясно още, че е разработен план за взаимодействие между лечебните заведения, общопрактикуващите лекари и звената за спешна медицинска помощ в страната. Дадени са указания всяко лице със съмнение за COVID-19 да бъде хоспитализирано и изолирано в лечебно заведение, определено за целта. В тази връзка Ананиев посочи, че страната ни разполага с достатъчен леглови капацитет за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания, в това число и на граждани, при които бъде установен новият коронавирус. България има готовност, в случай на необходимост, да удвои броя на инфекциозните легла за 24 часа. В допълнение, с цел улесняване процеса по вземане на проби, освен Националната референтна лаборатория и тази във Военномедицинска академия, в страната вече функционират още три лаборатории за изследване – втора лаборатория във ВМА и по една в градовете Стара Загора и Варна.

В този контекст, България счита, че съществуващите механизми на ниво ЕС са задействани своевременно. Обменът на информация и опит между държавите-членки трябва да продължи и занапред. Основно предизвикателство при усложняване на обстановката би бил недостигът на предпазни средства и на определени лекарствени продукти. Ето защо България насърчава търсенето на конкретни прагматични решения на ниво ЕС и СЗО. Едва на последващ етап следва да се оцени ефективността на предприетите мерки.

Основен акцент по време на заседанието на Съвета беше необходимостта от постоянна координация по отношение на предприетите мерки, съобразени с препоръките на СЗО и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. 

Сподели в: