Върни се горе

Проверките на здравните инспекции показват, че водите за къпане
у нас отговарят на европейските норми

Данните, постъпили към 8 август т.г. в МЗ, показват, че всички зони за къпане на българското Черноморско крайбрежие в края на сезона ще отговарят на задължителните изисквания на европейското и националното законодателство.    Това заяви на пресконференция д-р Димитър Димитров, директор на Дирекция „Обществено здраве” в Министерството на здравеопазването. 
Общо в страната са обособени около 94 зони за къпане в областите Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Разград. В тези локации здравните инспектори осъществяват текущ контрол на водите, като периодично се вземат проби за микробиологични показатели. През летния сезон този контрол е засилен, като при констатиране на завишени показатели, пробите са ежедневни. Периодичното  вземане на проби започва всяка година от 15 май  и продължава до края на септември. Задължително изискване е РЗИ да правят проби на водата за къпане в зоните веднъж на всеки 2 седмици.   Всички проби се изследват по микробиологични показатели в лаборатория и резултатите се обявяват на сайтовете на 5-те регионални здравни инспекции. От миналата година България работи по новата европейска Директива, съгласно която се изследват два микробиологични елемента – ешерихия коли и ентерококи.  Там, където има драстично завишение на обичайните показатели на водите, се извършва много по-чест  мониторинг, поясни д-р Димитър Димитров.   
За всяка зона за къпане е изготвен подробен профил, който е поместен на интернет страниците на РЗИ. Той дава подробна информация за всички фактори, които влияят на качеството на водите на конкретното място– географско положение, снимки, таблици и графики, данни за пункта за мониторинг, компетентни органи, както и дали плажът е охраняем или не.  Съдържат се данни бреговата ивица, за температура на морската вода, източници на замърсяване, климатични условия, промишлени производства в района, вливащи се реки, носещи риск от замърсяване.  От тази година основните данни от профила задължително ще се съдържат в специални информационни табла, които ще се поставят на видно място в съответната зона за къпане. По този начин гражданите ще имат възможност да получат цялата информация за местата, където плажуват.
На пресконференцията беше демонстрирана системата, даваща възможност на гражданите да дават собствена оценка за състоянието на водите за къпане като по този начин се формира потребителски рейтинг на съответните зони. 
Сподели в: