Върни се горе

                Утре, 16 Юли, от 11 часа, в зала 230 на Университета по архитектура, строителство и геодезия (София, бул. „Христо Смирненски“ 1, Централен вход, етаж 2) Изпълнителната агенция по трансплантация ще представи своя проект за електронни услуги и управление на дейността, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“. 
               Благодарение на проекта ще бъдат създадени електронни досиета на тежко болните пациенти, ще бъде намалена документацията на хартиен носител и времето за обработка на данните. По този начин ще бъде улеснена координацията между Изпълнителната агенция по трансплантация, лечебните заведения и потребителите на услуги. 
             Официални гости на представянето ще бъдат Моника Димитрова-Бийчър, директор на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ и Луиза Бусерска от отдел „Наблюдение, оценка и публичност“ на опертивна пограма „Административен капацитет“. На срещата ще присъстват ръководството на Изпълнителната агенция по трансплантация, представители на лечебните заведения,  тъканните банки и центровете по асистирана репродукция и др.  
             Със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“ Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) ще разработи 11 он-лайн административни услуги, от които ще се възползват гражданите, 46 лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 репродуктивни центрове.   
              
Проектът е в съответствие с един от приоритетите на „Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” в областта на здравеопазването, а именно: „развитие на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги“. С него се цели да се подобри комплексното административно обслужване на гражданите и бизнеса в сферата на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, и в сферата на здравеопазването като цяло.

Сподели в: