Върни се горе

    ИАЛ е блокирала продажбите на наличните партиди от лекарствения продукт „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни малина” и на „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни и деца” след получени сигнали за открито нетипично замърсяване на някои партиди от лекарствения продукт. Информацията за замърсяването е подадена от Френската агенция за сигурност на лекарствата и здравните продукти чрез Международната система за бързо уведомяване /Rapid Alert/, както и от фирмата-производител. Съобщава се, че при рутинни тестове на определени партиди преди пускането им на пазара е констатирано наличие на микроорганизма Ентерококус фециум (Enterococcus faecium). Изрично се уточнява, че въпросните партиди не са влизали в продажба в мрежата. 
   Изпълнителната агенция по лекарствата незабавно е предприела необходимите мерки на територията на страната. Издадени са заповеди за блокиране на наличностите на лекарствения продукт в България. В рамките на 24 часа притежателят на разрешението за употреба е блокирал всички количества от търговците на едро, аптеките и дрогериите. 
    След направените до момента изследвания, фирмата-производител, не е открила замърсяване във вече освободени за продаване и пуснати на европейските пазари партиди от лекарствения продукт. Въпреки това, като превантивна мярка за защита на общественото здраве, фирмата-производител е съобщила, че блокира и изтегля всички количества от произведените лекарства до изясняване на причините за замърсяването. 
    До момента нито в Изпълнителна агенция по лекарствата, нито във фирмата производител не са получени съобщения за нежелани реакции, свързани с употребата на продукта на територията на страната. 
    С цел елиминиране и на най-малък риск за здравето, МЗ и ИАЛ препоръчват на гражданите като превантивна мярка да използват алтернативни лекарствени продукти според съветите на личния лекар или фармацевт.  
    Микроорганизмът Ентерококус фециум (Enterococcus faecium)   е нормален   микроорганизъм в чревния тракт на човека, но изолирането му от околна среда говори за органично замърсяване. Наличието му е недопустимо в лекарства и храни.

Сподели в: