Върни се горе

В два поредни дни екипът на Изпълнителната агенция по трансплантация ще представи пред обществеността и ползвателите на услуги завършилите проекти „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в Изпълнителната агенция по трансплантация“ и „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“. Проектите са финансирани от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Благодарение на проектите екипът на Изпълнителната агенция по трансплантация ще реализира на практика идеята и философията на електронното здравеопазване в сферите на дейност на агенцията, което улеснява работата със заинтересованите институции и лица.

В събитията ще участват д-р Марияна Симеонова – директор на Агенцията по трансплантация, представители на фирмите изпълнители, както и на тъканни банки, центрове по асистирана репродукция и други ползватели на административни услуги.

В реално време ще бъде демонстрирано попълването на данните и електронната им обработка.

На 20 юли 2015г. (понеделник) от 13.00 часа в зала 230 на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултатите от проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в Изпълнителната агенция по трансплантация“ и въведените 11 електронни услуги за граждани и бизнес.

За повече информация моля вижте файла ИАТ- електронни услуги

На 21 юли 2015г. (вторник) от 13.00 часа в зала 230 на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултатите от проекта „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“ и дигитализираните регистри – 5 публични и 24 служебни.

За повече информация моля вижте файла ИАТ- дигитални регистри

ИАТ - електронни услуги
DOCX файл, 594,0 KB, качен на 16.07.2015

docx document

ИАТ - дигитални рeгистри
DOCX файл, 593,4 KB, качен на 16.07.2015

docx document
Сподели в: