Върни се горе

На 10.08.2015 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок  международната процедура за споделяне на работата, за която Република Българя е референтна държава.

Екип от експерти на ИАЛ изготви Оценъчен доклад във връзка с промяна в разрешенията за употреба на лекарствения продукт Maxipime 0,5 g; 1 g и 2 g powder for solution for injection,  с притежател на разрешението за употреба Bristol-Myers Squibb, Будапеща, Унгария,  за предлагания нов път на синтез на  активно вещество Cefepime Dihydrochloride Monohydrate и промяна в опаковката на лекарствения продукт. Оценъчният доклад бе приет от всичките 12 засегнати държави.

 

Сподели в: